مدیریت صادرات:

شرکت سیناکوپلاست فعالیت صادراتی خود را از حدود نیم ۴۰ سال قبل آغاز و از آن زمان تا کنون با بکارگیری روشهای علمی بازاریابی ، ارتقای سطح کیفی محصولات مطابق استانداردهای بین المللی و بهره مندی از پرسنل متخصص، توانسته است روزبروز بر میزان سهم بازار خود در کشورهای مختلف بیافزاید.

سبد محصولات صادراتی این شرکت در حال حاضر مشتمل بر بیش از ۱۵۰ قلم محصول است که به کشورهای مختلف صادر می گردد.

بازارهای صادراتی این شرکت عبارتند ازکشورهای افغانستان,ترکیه,عراق و هند.

در حال حاضر تولید محصولات جدید، بهبود بسته بندی، استفاده از روشهای مدرن تحقیق و سنجش بازار، ارتقای سطح آموزشی و تخصصی پرسنل شاغل، برخی از فعالیت های جاری در راستای رشد و تعالی کمی و کیفی بخش صادرات شرکت سیناکوپلاست تامین می باشد.

اهداف صادراتی شرکت سیناکوپلاست شامل حضور در بازار محصولات پلاستیکی درکشورهای مختلف و همچنین یافتن نمایندگان معتبر جهت صادرات محصولات تولیدی و با توجه به تنوع تولید محصولات پلاستیکی توسط این شرکت ، می تواند جایگاه قابل قبولی در بازار کشورهای مختلف داشته باشد.