اعضای شرکت سیناکو پلاست:

linkedin-picture-4

داوود اسکندری

مدیر عامل

مدیریت عامل شرکت سیناکو پلاست

linkedin-picture-1

محمدرضا اسکندری

مدیر برنامه ریزی

کارشناس و مدیر برنامه ریزی شرکت سیناکو پلاست

linkedin-picture-2

خانم پاداشت

کارشناس فروش

کارشناس فروش و مدیر بخش مکاتبات شرکت

linkedin-picture-5

عادل طهماسبی

مدیر انفورماتیک

مدیر بخش انفورماتیک و کارشناس فروش و بازاریابی

linkedin-picture-3

علی جلالی

مسئول فنی

مسئول فنی شرکت سیناکو پلاست